Demonstrationer – gör din röst hörd

Demonstratiner är ett sätt för folk att få sina röster hörda. Demonstrationer anordnas ofta i sammanband med att en folkgrupp vill protestera mot något. Ofta har demonstationer något med politik att göra, ett exempel är när det har kommit ett nytt förslag från kommunpolitiker att göra nerdragningar på en skola. Det är något som ofta väcker uppmärksamhet och viljan att protestera hos folk.

För att få genomföra demonstrationer krävs det ett tillstånd. Tillstånd för att få demonstrera går att söka hos polismyndigheterna. Skulle denna lag om tillstånd inte följas så kan straffet bli böter eller fängelse i upp till ca 6 månader. En demonstration ska vara ordningsam, det vill säga att demonstationer inte får störa ordningen bland folk i stad som kan göra området osäkert. Detta skyddas enligt lag. Något som demonstrationer kan liknas vid är allmänna sammankomster. Ska det anordnas en allmän sammankomst så innebär det att allmänheten måste få delta i sammankomsten eller att sammankomsten är till för folket.

Att delta i demonstrationer är ett bra sätt att påverka i samhället. Stora demonstrationer väcker uppmärksamhet hos såväl både politiker och media. Även mindre demonstrationer som utförs på rätt sätt kan väcka mycket känslor och uppmärksamhet. Det händer också att olagliga demonstrationer utförs. Demonstrationer blir olagliga när det fattas tillstånd för sammankomsten. Däremot så är det endast personen som har anordnat demonstrationen som kan straffas. Att gå i tåg utan tillstånd är däremot lagligt då det inte klassas som en demonstration. Skulle tåget urarta i en demonstration istället så räknas det direkt som olaglig demonstration istället. Ett exempel på en sådan händelse är när västeraktivister försökte bryta SDU:s demonstration i Göteborg april 2011.

Demonstrationer är något som har funnits sedan urminnes tider. Människor har alltid haft ett behov att visa vad de tycker. En demonstration behöver inte heller alltid påtala något negativt utan det kan även förekomma demonstrationer där människor vill hylla någon exempelvis. Idag har det ofta hänt att större demonstrationer har urartat. Ett bra exempel på det är det som kallas den Egyptiska revolutionen 2011. I Egyptens huvudstad Kairo var det ett flertal dödsfall och många skadade under demonstrationerna i landet. I Sverige har alla en rätt att demonstrera, den friheten är skyddad av regeringsformen som är en grundlag. Att alla ska ha rätt att starta demonstrationer för eller emot precis vad de vill, så länge det inte strider mot rikets säkerhet.