Akono AB, en välmående luftvärmepump

Är du en av dem som har en luftvärmepump så kanske du vet att den behöver servas ibland, precis som mycket annat i ditt hem. Låter det tråkigt eller kanske rentav jobbigt? Ingen fara. Akono AB utför jobbet åt dig. En pump som får service och rengöring ofta har längre livslängd, är mer effektiv och drar mindre energi än en pump som inte får det.

Regelbunden service minskar risken för att behöva köpa en helt ny på grund av skador. När Akono AB rengör luftvärmepumpar är de så gott som nya efteråt. En del av den smuts som kommer in med luften missar filtret, vilket leder till att den istället fastnar i fläkten och kondensorn inuti pumpen. 

Teknikerna hos Akono AB tar bort smutsen och dammet därifrån. Om luftpassagen är igentäppt finns ingen chans för smutsen att transporteras ut igen. Görs ingenting när filtret är smutsigt och igenkorkat kan bakterier och mögel växa och leva inuti pumpen. Då sprids dessa med den luft som kommer igenom filtret och kan leda till allergier och sjukdom.

Akono AB ser till att pumpen renas och att filtret är rent och kan föra ut lika ren luft. Om det behövs byts filtret ut. För Akono AB är målet med rengöringen både att minska mögelrisken och att se till att du sparar energi och därmed pengar. Ju tidigare behovet av rengöring upptäcks desto bättre för din hälsa och plånbok.

Viktiga länkar gällande Akono AB:
Akono AB blogg
Akono AB på Eniro
Akono AB på Facebook
Akono AB i tidningen