Demonstrationer – en svensk frihet

Att få demonstrera i Sverige är grundlagskyddat och det finns inget som säger vad demonstrationer får anordnas för eller emot. Det enda som kan göra att en demonstration inte får utföras är om det skulle strida mot rikets säkerhet. För att få ha demonstrationer krävs det också tillstånd från polisen. Polisen kan ge avslag på ansökan om det finns risk för oroligheter och säkerheten inte kan garanteras. Men demonstrationer är ändå en svensk frihet eftersom det står i grundlagen, och det kallas demonstrationsfrihet. Skulle det hända att demonstrationer saknar tillstånd så får polisen inte enligt demonstrationsfriheten stoppa pågående demonstrationer. Om det inte handlar om en risk för trafikstoppning, bråk och liknande. Den som anordnar demonstrationer bär hela ansvaret för att dess demonstrationer ska gå rätt till, det vill säga lugnt och ordningsamt. Demonsteras det för ett känsligt ämne så kan det hända att polis får gå in och skydda demonstranterna. Något som ofta väcker starka känslor är demonstrationer för bland annat nazism och rasism. I länder som USA anordnas ofta demonstrationer i samband med ett dödsstraff. Demonstrationer annars kopplas ofta till olika politiska syften, exempelvis inför val eller ett nytt förslag på en lag.