Demonstrationer – påverka och tyck till

Demonstrationer behöver inte vara speciellt stora för att räknas som demonstrationer. Såväl små som stora folkgrupper kan anordna demonstrationer för att visa vad de tycker och kanske få fler till att tycka som dem. Demonstrationer kan också påverka och tydligt visa vad olika folkgrupper står för. Allt från lättsamma ämnen till känsligare ämnen. Människor står starkare i grupp och de påverkar varandra att höja sin röst, grupptryck är ett ord för detta. Under demonstrationer är grupptrycket stort då en grupp har samlats för att visa vad de står för eller tycker tillsammans. Den största risken som finns bland demonstrationer är om grupptrycket är negativt, då kan en demonstration urarta. Stora demonstrationer som urartar kan i värsta fall sluta med dödsfall och skadade. Polisen i Sverige behandlar ofta demonstrationer med stor säkerhet för att risken att demonstrationer urartar ska minska. Demonstrationer är till för påverka och det resultat man vill ha ut efter demonstrationer är i regel att den folkgrupp som har anordnat en demonstration ska ha fått fler att tycka eller tänka som dem. Den största vinsten en demonstration kan få är om fler och fler ansluter sig till demonstrationen under demonstrationens gång.